Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm – Rotschneidiger Farn-Helmling