Exidia glandulosa sens orig. (Bull.) Fr. ss. orig.

Syn.:  Exidia truncata

Becherförmiger Drüsling